Ekstra yazılar

Estetik ameliyatlarda iz kalır mı?

Yara izi nedir?

Kaza, yaralanma, yanık ve ameliyatlar gibi cilt bütünlüğünü bozan her durum bir yaralanmaya neden olur ve yara iyileşmesi dediğimiz süreçleri başlatır. Bu yaralanmalar eğer cildin kendini yenileyemeyen alt tabakasında hasara neden olduysa o zaman izden bahsetmek gerekir. Cildin üst tabakasının yaralanması kendini yenileme kabiliyetinden dolayı izsiz bir şekilde iyileşme sağlayacaktır. Estetik ameliyatlarda iz kalması da ameliyat izi oluşması da bu sebeplerle kaçınılmazdır. Estetik cerrahlar olarak amacımız kalacak izlerin belirginliğini azaltmaya çalışmak ve gizlemeye çalışmaktır.

estetik ameliyat mevsimi
Op. Dr. Orhan Murat Özdemir

Estetik ameliyatlarda iz kalır mı?

Hangi ameliyat olursa olsun küçücük bir benin cerrahi olarak alınması bile cildin tüm katlarının bistüri (neşter) veya lazer ile geçilmesi ile gerçekleştirildiği için sonuçta belli belirsiz de olsa mutlaka bir ameliyat izi ile sonuçlanır. Kısacası alt tabaka yani dermis tüm ameliyatlarda tahrip olur ve estetik ameliyatlarda iz kalır. Bu izin iyileşme süreçlerinin bilinmesi, iyileşme süreçlerinde yapılması gereken kontroller ve tedbirlerin alınması izlerin belirgin olmayan bir sonuca ulaşmasında yararlı olur.

Estetik ameliyatlar sonrası yara iyileşme süreçleri nasıl olur?

Yaraları dikişli ve dikişsiz açık yaralar olmak üzere ikiye ayırmak gerekir. Dikişli yaralar elbette ki daha hızlı iyileşirler. Açık yaralar ise daha uzun bir sürece ihtiyaç duyarlar. Bazen de dikişli yaralar enfeksiyon veya dolaşım sorunları gibi bazı nedenlerle açılır ve açık yaraya dönebilirler. Bu gibi durumların hepsi ameliyatınızı yapan doktorunuzun takibi altında olmalıdır.

Yara iyileşmesinde cildin tüm tabakaları değişik seviyelerde de olsa bu sürecin tamamına katılırlar ve bu bölgeye gelen onarıcı hücrelerin faaliyetleri ile isimlendirilerek tanımlanırlar. Bu onarıcı hücreler işleri bitince yara alanından uzaklaşırlar ve yara iyileşmesi tamamlanmış olur. Yara iyileşme süreleri her sağlıklı insanda farklı zamanlarda tamamlandığı gibi ortalama %100 iyileşme 1 yılı bulmaktadır. Hücrelerin tamamen işlerinin bitip uzaklaşması yaranın ten rengine gelmesi ile anlaşılır ve yara iyileşmesi bitmiş kabul edilir bu süre de genellikle bir yıldır. Yara izi ten rengine gelene kadar erken dönemde pembe, kızarık, sonraki dönemde hafif mor peşinden kahve rengimsi bir renk arkasından da ten rengine gelir. Bu süreçlerde yara izi güneşe maruz kalırsa o zaman ten rengi bir sonuç değil daha açık yada daha koyu renkli bir sonuç ortaya çıkabilir. O nedenle yazın güneş gören bölgelerin ameliyatları yapılmaz veya hasta bu izlerini güneş koruyucu kremlerle dikkatli bir şekilde korur.

Yara izi tipleri nelerdir?

Durumlarına şekillerine, davranışlarına göre müdahale gerektiren iyileşme süreçlerinde sorun olan ve kötü yara izi olarak tanımlanabilen izlerdir.

 • Hipertrofik yara izleri; En yaygın olanlardır. Kabarık, çoğunlukla kızarık bir görünüme sahiptirler. Hipertrofik izler yaranın kenarından taşmaz. Kaşıntı ve ağrı yapabilirler. Hipertrofik yara izleri genellikle silikon krem ve tabakalara iyi yanıt verir. Masaj da yara iyileşmesini olumlu yönde etkilemeye yardımcı olabilmektedir.
 • Atrofik yara izleri; Akne gibi cilt içi lezyonlar sonrası ortaya çıkan çukurları tanımlar. Plexr, dolgu gibi tedavi seçeneklerinden fayda görebilir.
 • Sklerotik yara izleri; Kontrakte, kasılmış yara izlerini tanımlar. Açık yara iyileşmesi süreçleri sonrası ortaya çıkan özellikle yanık yaralarının iyileşmesi sonucu oluşan izlerdir. Eklemler üzerindeyse hareket kısıtlılıklarına neden olabilir ve cerrahi müdahale ile bu kasılmalar ve eklem hareket problemleri çözülmeye çalışılır. Bu izler cerrahi ile azaltılmaya çalışılabilir.
 • Keloidler; Yara iyileşmesinin bitmemesi, iyileşme için gelen onarım hücrelerinin işleri bittiği halde geri dönmemeleri şeklinde tanımlanabilir. Yaza izini aşan yaradan daha büyük, kabarık, kaşıntılı bazen ağrılı ve tedavisi zor bir izdir. Genellikle ailesel bir özelliği vardır. Steroid enjeksiyonlarından, plexr ile yapılacak işlemlerden fayda görebilir. Silikon tabakalar da bazı hafif formlarında işe yarayabilir. Keloidin cerrahi olarak tedavisi aynısı veya daha büyüğü ile sonuçlanabilir. Genellikle omuz başları, göğüs ön duvarı ve kulak memesinde daha sık önümüze çıkar. 
estetik ameliyatlarda iz silikon
Silikon tabakalar hipertrofik skarlar, kelodler ve estetik ameliyat izlerinin azaltılması ve regülasyonunda sıklıkla başvurduğumuz ürünlerdir.

Yara iyileşmesini etkileyen faktörler nelerdir?

Yara iyileşmesi kişisel, ailesel ve dış faktörlerden etkilenen multifaktoriel yani çok fazla etkeni içine alan uzun bir süreçtir. Bizler bu süreci kontrol edebildiğimizi zannederiz ama aslında çok fazla da tesir etme şansımız yoktur. Yara hijyeni, yara dudaklarına uygulanan basınç, bölgenin oksijenlenebilmesi ve damarsal yapısının bütünlüğü, hastanın yaşı, beslenme koşulları, sistemik şeker gibi hastalıklarının varlığı, özellikle mevcut veya geçmiş dönemde sigara kullanım hikayesi (Lütfen sigara ile ilgili yazımı https://www.orhanmuratozdemir.com.tr/sigara-estetik-cerrahi-ameliyat/ okuyunuz), kullandığı ilaçlar ve immünolojik (bağışıklık sisteminin gücü) durumu, son olarak da ailesel yatkınlığı yara iyileşmesini olumlu ve olumsuz etkileyen faktörler olarak sıralanabilir.

Estetik ameliyatlarda iz kalır mı?

Halk arasında estetik ameliyatlarda iz kalmaz diye bir inanış vardır. Aslında kısmen haklıdırlar çünkü burun estetiği, göz kapağı estetiği, yüz germe ameliyatları, kepçe kulak ameliyatlarında izler gizlenebilmektedir. Bu yüzden de izsiz sonuçlar elde edilmesini ümit ederler. Aslında estetik cerrahi iz konusunda cerrahi branşlar arasında en hassas olan ve derin eğitim alan ve ameliyatlarda cildin kapatılmasına en fazla zaman ayıran branştır. Ancak her cerrahi işlem sonrası, her estetik ameliyat sonrası mutlaka estetik ameliyatlarda iz kalır. Bir küçük ben aldırma işlemi daha belirgin bir iz ile sonuçlanabilir. Ama bu iz olabildiğince az olsun diye çok fazla emek ve zaman harcarız.

dikiş ipi ve portegü
Cilt altında veya ciltte kullanılan dikişler izlerin azaltılmasında önemlidir.

Estetik ameliyatlarda izler nerelerde kalır? İzler nasıl gizlenir?

Estetik cerrahinin asıl konusu gözle görünen sorunların iskelet ve yumuşak doku düzeyinde düzeltilmesi ve yapılan işlemin yapıldığının anlaşılmaması olduğundan izlerin de bu amaca yönelik planlanır. 

Burun estetiğinde iz kalır mı?

Burun estetiği ameliyatlarından açık teknik burun ameliyatında burunun kolumella denilen dudaktan burun ucuna doğru uzanan, burun deliklerini birbirinden ayıran yapıda “V” şeklinde, “merdiven basamağı” şeklinde belli belirsiz bir iz kalırken kapalı teknik burun ameliyatında tüm kesiler burun içinden yapıldığı için iz kalmaz.

Bu yazımız bu konu ile ilgili en çok okunanlardan:  Memede Yumuşama Neden Olur?

Göz kapağı estetiği ameliyatından sonra iz kalır mı?

Göz kapağı estetiği ameliyatları bildiğiniz gibi alt ve üst kapaklara yapılan müdahaleler olarak ikiye ayrılır. Alt kapaklarda ameliyat için kirpiklerin hemen altından ve göz kenarında gülme çizgilerine uzanan bir iz 1.yıl sonunda neredeyse görünmez hale gelecektir. Üst göz kapağı ameliyatının izi de gözleriniz açıkken göremeyeceğiniz şekilde katlantı çizgisinde kalacak biçimde planlanır. Nadiren göz kapağınızın dış kısmında da sarkma ve cilt fazlalığı varsa gülme çizgilerinize de uzanan bir iz olabilir.

Yüz germe ameliyatından sonra iz kalır mı?

Yüz ve boyun germe ameliyatı sonrası kalacak izler tekniğe göre pek değişmez. Hemen tüm tekniklerde izin kalması için hedeflenen bölge saç çizgisinin önü, kulak önü ve arkası gibi izlerin gizlenebileceği yerlerdir. Yanda ki videoda da bu konuda bilgi vermeye çalıştım.

Videoyu oynat

Kepçe kulak ameliyatından sonra iz kalır mı?

Kepçe kulak ameliyatları çok çeşitlidir. Tanımlanmış tekniklerin çoğunda yaklaşım arkadan yapılacak kesilerle gerçekleştirilirken bazen önden chonca denilen çukurdan da yapılabilir. Genellikle buralardan yapılan kesiler gözle görünmeyecek şekilde iyi iyileşir. Nadiren yatkın hastalarda iyileşme uzayabilir ve izler kabarma eğilimine geçebilir. Bu yüzden doktorunuzun kontrollerine gitmeyi aksatmamalısınız.

Meme büyütme ameliyatından sonra iz kalır mı?

Silikon meme büyütme ameliyatı için 4 farklı giriş yeri tarif edilmiştir. En sık silikon ameliyatı izi meme katlantı çizgisinden yapılan 3,5 – 4 cm’lik bir kesi ile gerçekleştirilen yaklaşımdır. İkinci sıklıkta meme başı halkasın alt yarım dairesinden yapılan yaklaşımdır. Göğüs büyütme için bir diğer yaklaşım koltuk altında yapılan 3-4 cm’lik kesidir. Bir de dünya da yaygınlaşamamış göbek deliğinden yapılan yaklaşım söylenebilir. Hepsinde de mutlaka birinci yılın sonunda belli belirsiz bir iz kalacaktır. 

Sırt germe ameliyatından sonra iz kalır mı?

Sırt germe ameliyatları nadiren tek başına yapılan ameliyatlardır. Genellikle karın germe ameliyatları ile kombine edilirler. Popo ile ilgili germe, yükseltme gibi müdahalelerin de birlikte yapılması mümkün olabilir. Kalan iz çamaşırın içinde kalacak şekilde planlanır. Hasta erken dönem doktorunun önerilerine uyar ve eğer araya enfeksiyon veya yara iyileşmesini bozacak başka bir durum girmezse iyi iyileşmesi olan bir bölgedir.

360 karın sırt germe ameliyatından sonra iz kalır mı?

Karın germe ve sırt germe ameliyatlarının birlikte yapıldığı ameliyatı tanımlar. İç çamaşırının içinde bir iz kalması planlanır. İyileşme döneminde araya yara iyileşmesini olumsuz etkileyecek bir durum girmez ise genellikle iyi iyileşen bir bölgedir.

göğüs büyütme fiyatları sonrası iz
Videoyu oynat

Meme küçültme ve dikleştirme ameliyatından sonra ne kadar iz kalır?

Bu konuda detaylı bilgiye benim anlatımımla aşağıda ki videodan ulaşabilirsiniz. Meme küçültme ve dikleştirme ameliyatları arasında iz konusunda çok fark yoktur. Küçültme ameliyatında alınan fazla meme dokuları patolojiye gönderilir. Meme dikleştirme ameliyatlarında meme dokusu alınmaz şekillendirilir ve sadece fazla cilt çıkarılır.

Kol germe ameliyatı sonrasında iz kalır mı?

Kol germe ameliyatı sonrası genellikle hastanın göremediği bir seviyede, kolun alt ve arkasında kalan, bazen koltuk altına uzanan bir iz ile sonuçlanır. Dirsek seviyesini geçmek istemediğimiz bir bölgedir. İyileşmesi sırasında sorunlar veya ameliyattan sonraki dönemde alınan kilolar burada kalan izin genişlemesine neden olabilmektedir.

Videoyu oynat

Karın germe ameliyatı sonrasında iz kalır mı?

Karın germe ameliyatı sonrası izler ile ilgili yukarıda ki video size detaylı bilgi verecektir.

Bacak germe ameliyatından sonra iz kalır mı?

Benim yapmadığım bir ameliyatlardan biridir. Kasıkta kalan bir iz planlanır. Bu iz önde genital bölge ve arkada anal bölge ile komşudur. İyileşme sırasında bu bölgelerden enfekte olma, hareketle açılma gibi sorunları yüksek oranda barındırır. Bazen de bacak iç kısmına uzanan bir ize ihtiyaç olabilir. 

Estetik dikiş nedir? Estetik dikiş atılması iz kalmasına engel olur mu?

Biz estetik cerrahların yaraya olan nazik yaklaşımının halk arasında ki tanımlanma şeklidir. Yoksa tıbbi anlamda böyle bir işlem yoktur. İnsanlar herhangi bir yaralanma sonucu oluşmuş yaralarının yada kesilerin de planlı estetik cerrahi ameliyatlarımızda olduğu gibi izlerin gizlenebileceğini düşünmektedirler. Kısacası dokuya ne kadar saygılı olunursa o kadar iz kalacaktır. Hiç bir yöntem veya teknik iz kalmamasını sağlayamaz.

İz kalmaması için ne yapmak gerekir?

Yazının burasına kadar cilt bütünlüğünü bozan herhangi bir durumun sonucunda iz kalmamasının mümkün olmadığını anlatmaya çalıştım. Ancak bizim amacımız kalacak izin en iyi şekilde, belli belirsiz olmasını sağlamak ve olabildiğince yara iyileşmesini kontrol edebilmektir. Bu nedenle cilt onarımı yaparken nazik aletler ve dikiş malzemeleri kullanırız. Dokuları gergin bırakmaktan kaçınırız. Yara dudakları üzerinde gerilim oluşmasın diye cilt dikişleri yerine bantları tercih ederiz. Hastanın da iyileşme döneminde kontrollerini aksatmamasını isteriz. 

karın germe izi nasıl görünür
Cildimizde cilt bütünlüğünün bozan her türlü durum iz ile sonuçlanır.

Estetik ameliyatlarda iz problemini, yara izlerini yok etmek mümkün mü?

İster ameliyat sonrası olsun, ister açık yaralanma olsun cilt bütünlüğü bozulmuş ise izsiz iyileşme maalesef mümkün değildir. İyileşme döneminde yara iyileşmesine faydalı olduğu bilinen düşünülen bazı ürün, ilaçlar ve uygulamalar işe yarayabilir. 

 • Silikon tabakalar; Özellikle hipertorfik skar ve keloid oluşumunu engellemek için erken dönemde hastalarımıza önerdiğimiz bir üründür.
 • Silikonlu kremler; Silikon tabakaların basınç etkilerinin dışında benzer etkileri olduğu ve kullanım kolaylığı sağladığı için giderek daha çok tercih ettiğimiz piyasada da bir çok değişik markanın üretmeye başladığı bir üründür.
 • Yara izi kremleri (eczanede satılanlar); En meşhur olanları Contraktubex, Xerajel, madecassol gibi kremlerdir. Mutlaka faydaları vardır ama sizin hangisinden fayda göreceğinize doktorunuz ile karar vermenizi öneririm.
 • Yara izi kremleri (aktarlarda satılanlar); At kestanesi kremi ve kantoron yağı en bilinenleridir. Özellikle sarı kantoron yağının olumlu etkileri olduğu da gösterilmiştir. Ancak yine mutlaka doktorunuz ile karar vermenizi öneririm.
 • Steroid enjeksiyonları; Hipertrofik skar ve keloidlerde tedavi ve problemi azaltmak için seçeneklerden biridir. Normal iyileşmesi devam eden izlerde uygulanması çökme gibi sorunlar yaratabilir.
 • Yara izlerini azaltan lazerler; Cildin yüzeyinde hafif yara yaparak yara iyileşmesinin regüle eden lazerler ve dermal ısı yaratarak yara iyileşmesini regüle eden lazerler kullanılmaktadır. Kısacası çok sayıda lazerden kısıtlı da olsa yararlanılmaya çalışılmaktadır.
 • Plexr; Bir plasma enerjisi üreticisi olan Plexr özellikle keloid veya ileri seviye hipertrofik skar sorunlarında kabarıklığın buharlaştırılarak uzaklaştırılması ile faydalı olması amaçlanır. Tekrar eden seanslar ile uygulanır. Solmuş izlerin azaltılmasında da kullanımı vardır ama etkisinin hemen tüm diğer yardımcı cihaz ve ürünler gibi sınırlı olduğunu söylemek gerekir.

Sivilce izlerini yok etmek mümkün mü?

Atrofik skar olarak tanımladığımız sivilcelerin çökük izler oluşturmasına biz sivilce izleri diyoruz. Ancak bir çok genç hastanın çökme olmadığı halde sivilce sonrası iyileşme sürecinde olan hafif kızarık ve mor noktalara da sivilce izi dediklerine şahit oldum. Bunlar sivilcenin iyileşme süresince doğal olan sürecidir ve mutlaka güneşten korunmalıdır. 

Çökmüş sivilce izlerinin tamamen yok edilmesi mümkün değildir. Ancak azaltılabilir. Bunun için de fazla bir seçenek olduğu söylenemez. Bunlardan ilki çökmüş izin altına dolgu yapılmasıdır. İzi hafifletir ama bir-1,5 yıl kalıcılığı vardır. Fraksiyonel lazerler, CO2 veya Nd-YAG lazerler ciltte hafif yara iyileşme süreçleri başlatarak etkili olabilirler. Plexr ile çökme etrafında sağlam ciltte yapılan işlemlerle etkili olmaya çalışılabilir. Tüm bunlar cildi sıklaştırma özelliği olan cihazlardır. Sağlam cildin vereceği cevaptan faydalanmayı amaçlarlar. Etkilerinin sınırlı olduğunu yeniden belirtmek de gerekir.

Estetik ameliyatlarda iz probleminin belli belirsiz kalması için biz Plastik cerrahlar neler yapıyor nelere dikkat ediyoruz?

Tüm plastik cerrahlar tüm ameliyatlarında en uzun süreyi cildin kapatılması sürecinde harcarlar.

Ciltte gerilimin az olması, yara dudaklarının tam örtüşmesi, kullanılan malzemelerin dayanıklı olması, alerjik olmaması, yeterinden fazla değil yeteri kadar kullanılması, olabildiğince ince olması, tabaka tabaka onarımın yapılması, teknolojik gelişmelerin bize sunduğu yara yapıştırıcı bantlar ve kremlerin kullanımı ve sonrasında da hastanın uzun süre takibi bizim en fazla önem verdiğimiz konulardır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Phone icon
Hemen Ara
WhatsApp icon
WhatsApp